CoMensha heeft een belangrijke verbindende rol in de ketenaanpak van mensenhandel. Samen met diverse ketenpartners en betrokkenen bestrijden we alle vormen van mensenhandel en verbeteren de zorg voor slachtoffers. In binnen- en buitenland.

Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten

De coronapandemie trof weliswaar iedereen, maar niet in dezelfde mate. Het legde op een pijnlijke manier de slechte woon- en werkomstandigheden van hardwerkende arbeidsmigranten bloot, terwijl deze mensen essentieel zijn om onze samenleving draaiende te houden. Veel arbeidsmigranten moesten blijven werken zonder voldoende preventieve maatregelen tegen corona. Zelfs als werknemers ziek waren moesten ze doorwerken: ‘Wie zijn mond opentrekt, raakt zijn baan kwijt’. CoMensha pleit al jaren voor een betere maatschappelijke positie voor arbeidsmigranten en stapte daarom met energie in het zogeheten Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten, onder leiding van Emile Roemer. Doel is de positie van arbeidsmigranten tijdens de coronapandemie en ook erna structureel en duurzaam te verbeteren, met de focus op goede huisvesting, veilig werk en sociale zekerheden. CoMensha leverde een belangrijke bijdrage in de vorm van aanbevelingen en adviezen.

De problematiek rondom arbeidsmigranten is heel duidelijk geworden: slechte huisvesting, te lange dagen werken en een sterke afhankelijkheid van de werkgever. We moeten ervoor zorgen dat geen enkele arbeidsmigrant meer in een situatie belandt waar u of ik ook niet in zouden willen belanden. Met de voorstellen die wij doen, ontstaat een sluitend systeem waarbij bedrijven en huurbazen door regelgeving gedwongen worden zich netjes te gedragen. Gelukkig gaat dat al in veel gevallen heel goed. Van die succesverhalen moeten we leren’.


Emile Roemer, voorzitter Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten

Longread – CoMensha, VNG, Jessica Maas en Bas Losekoot

We ontwikkelden in 2020 een Longread Mensenhandel, een website met ervaringsverhalen van zowel slachtoffers als professionals; van handhaver tot zorgcoördinator, van aandachtsfunctionaris tot officier van justitie. Van de naar schatting jaarlijks 5000 tot 7500 slachtoffers van mensenhandel is slechts een klein aantal in beeld. De Longread is bedoeld voor burgers en professionals met wie wij het verschil willen maken in de strijd tegen elke vorm van uitbuiting. Alleen samen kunnen we mensenhandel aanpakken. Een cruciale rol is hierbij weggelegd voor gemeenten, die immers met bestuurlijke instrumenten barrières kunnen opwerpen en daders kunnen tegenhouden.

Lees de longread hier

Kompas / Aanpak Mensenhandel

Een ander nieuw instrument is Het Kompas Aanpak Mensenhandel, dat de VNG samen met CoMensha heeft ontwikkeld. Het Kompas is een overzichtelijk digitaal hulpmiddel dat gemeenten en professionals concrete handvatten biedt voor de aanpak van mensenhandel. Het bevat ook specifieke informatie over de verschijningsvormen, de bestuurlijke instrumenten en verantwoordelijkheden en op welke wijze en met wie gemeenten de aanpak van mensenhandel kunnen vormgeven. Tevens is een factsheet met aanbevelingen voor het agenderen en borgen van een aanpak van mensenhandel in gemeenten gepubliceerd en verspreid.

Lees het kompas hier.

Derdelanders - REST-project (REsidency Status: Strengthening the Protection of Trafficked Persons)

Het Europese REST-project onder coördinatie van LEFÖ-IBF heeft als doel dat iedereen de bescherming krijgt waar hij of zij recht op heeft en versterkt de positie van slachtoffers van mensenhandel. CoMensha participeert in dit project en uitte haar zorg over hoe moeizaam derdelanders rechten en bescherming krijgen op basis van nationale en internationale wet- en regelgeving. We presenteerden onze aanbevelingen en adviezen tijdens een internationale online focusgroep in november. Dit resulteerde in een REST Final Report (12 maart 2021), een verkort policy paper en een gids van best practices. CoMensha neemt deze uitkomsten mee in gesprekken en overleggen met het ministerie van Justitie en Veiligheid, vooral als het gaat om de verbetering van de positie van derdelanders die mogelijk slachtoffer zijn van mensenhandel.

Wij zijn erg blij met deze structurele aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten. We zullen in de toekomst nog meer afhankelijk worden van arbeidsmigranten. Het wordt tijd dat we arbeidsmigranten als volwaardige burgers behandelen. Deze aanbevelingen dragen daar zeker aan bij. We vragen het kabinet dan ook om de aanbevelingen integraal over te nemen en toe te zien op handhaving ervan!’


Ina H.R. Hut, directeur-bestuurder CoMensha